Vinkork i bunn på blomsterpotter

Jeg fanget opp ett lite tips en dag jeg tenkte jeg skulle dele.  Det handler om å bruke gamle vinkorker i bunnen på blomsterpotter istedenfor leca eller småstein for å gi røttene luft.

Det gjør pottene lettere å håndtere enn om du bruker småstein og er billigere enn Leca, men det viktigste er at det samler seg opp en aldri så liten vannreserve i korken slik at den tåler en dags lengre tørke